การผลิตและการขุดทางเศรษฐกิจในเคนยาระหว่างปีพ ศ 2506 ถึง