ยิปซั่มแทนที่ยิปซั่มธรรมชาติอย่างสมบูรณ์เป็นสารหน่วงปูนซีเมนต์