การตรวจสอบเชิงทดลองการเปลี่ยนทรายบางส่วนโดยใช้ Pdf