บริษัท ที่ปรึกษาโครงการในอินเดียเพื่อจัดตั้งหน่วยขุดและแปรรูปหินแกรนิต