อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดถ่านหินใต้ดินขนาดเล็กในอินโดนีเซีย